ieforum

Zdaňovanie dividend

V súvislosti s novelou Zákona o zdravotnom poistení, ktorá zavádza povinnosť „zodvodovať“ aj podiely na zisku spoločnosti (dividendy), sa viaceré spoločnosti rozhodli vyplatiť podiely na zisku ešte v tomto roku (r. 2011). Obraciate sa na nás s otázkou:

Od ktorého roku nie sú zdanené dividendy?

Poslednou novelou Zákona o dani z príjmov v roku 2003 boli dividendy vyňaté z predmetu zdanenia s platnosťou od 01. januára 2004, tzn. zisk, ktorý spoločnosť vyprodukovala prvý krát v roku 2004 a aj ho zdanila môže spoločnosť rozdeliť medzi spoločníkov, pričom tento podiel na zisku (dividenda) nepodlieha zdaňovaniu.

Staršie podiely na zisku (t.j. podiely na zisku z roku 2003 a staršie) sú však zdaňované sadzbou 19%.

Máte nejakú otázku alebo pripomienku k tejto téme?

Napíšte nám:

Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.

Novinky

Odvody z dohôd od 01.01.2013 - aktualizované

        Prinášame tabuľku (platná aj pre rok 2014) pre porovnanie odvodov jednotlivých dohôd a pracovného pomeru:   Por.č. Typ dohody Odvody do ZP % Odvody do SP % %...

Už sú zverejnené "rizikové" subjekty

   Daňová správa včera (05.02.) zverejnila zoznam potenciálnych "rizikových" daňových subjektov. Sú to spoločnosti a aj podnikatelia, pri ktorých môže nastať situácia, kedy im daňový úrad zruší...

Obmedzenie platieb v hotovosti od 1. januára 2013

    Zákona o obmedzení platieb v hotovosti zapadá do harmonogramu postupných krokov vlády SR, ktorý zapadá da rámca "Akčného plánu boja proti daňovým podvodom na roky 2012 – 2016".     ...

Ručenie za DPH

          Novela zákona o DPH zavádza inštitút ručenie za daň, je to prípad, keď „kupujúci (odberateľ) platiteľ ručí za daň uvedenú na nákupnej faktúre, ak predávajúci...

Registračná daň - zdanenie luxusných áut

"Registračná daň", o ktorú sa rozhodol minister financií obohatiť našu daňovú sústavu, je prioritne zameraná práve na zdanenie luxusných áut s vysokým výkonom ako aj spotrebou. I keď jej...