ieforum

Zdaňovanie dividend

V súvislosti s novelou Zákona o zdravotnom poistení, ktorá zavádza povinnosť „zodvodovať“ aj podiely na zisku spoločnosti (dividendy), sa viaceré spoločnosti rozhodli vyplatiť podiely na zisku ešte v tomto roku (r. 2011). Obraciate sa na nás s otázkou:

Od ktorého roku nie sú zdanené dividendy?

Poslednou novelou Zákona o dani z príjmov v roku 2003 boli dividendy vyňaté z predmetu zdanenia s platnosťou od 01. januára 2004, tzn. zisk, ktorý spoločnosť vyprodukovala prvý krát v roku 2004 a aj ho zdanila môže spoločnosť rozdeliť medzi spoločníkov, pričom tento podiel na zisku (dividenda) nepodlieha zdaňovaniu.

Staršie podiely na zisku (t.j. podiely na zisku z roku 2003 a staršie) sú však zdaňované sadzbou 19%.